Avcılar Escort Youtube Mp3 Youtube Mp3 Youtube Mp3Youtube Mp3 Youtube Mp3

Allah için sevmek hadisleri

  • 17 Ocak 2020
  • 255 kez görüntülendi.
Allah için sevmek hadisleri

Amellerin en fazîletlisi Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir.”
(Ebû Dâvûd, Sünnet, 3)

Îmânın Tadına Varmak:
ALLAH İÇİN SEVMEK ALLAH İÇİN BUĞZETMEK

BİR HADİS:
عَنْ أَب۪ي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
«مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإ۪يمَانَ»
Ebû Ümâme -radıyallâhu anh-’den nakledildiğine bakılırsa Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şu şekilde buyurmuştur:
“Kim Allah için sever, Allah için buğzeder, Allah için verir ve Allah için vermezse îmânını kemâle erdirmiştir.” (Ebû Dâvûd, Sünnet, 16)
BİR MESAJ: “Allah için sev, Allah için buğz et!”

Kâinatta her şey, yaşamı da ölümü de yaratan ve âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ içindir. Onun için şu fânî hayata adımını atan bir müslüman, hayatını rızâ-yı ilâhîyi gözeterek yaşamalı, O’nun rızâsını istek ederek yemeli-içmeli, O’nun rızâsını gözeterek uyumalı ve uykusundan uyanmalıdır. Kısacası her laf ve davranışımızda O’nun rızâsını gözetmeli ve bir mü’min olarak Kur’ân ifadesiyle şu şekilde niyaz etmeliyiz:

“Şüphesiz benim namazım da, diğer ibâdetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (el-En’âm, 6/162)

Bu bakımdan her söz ve davranışımızı O’nun rızâsını gözeterek ortaya koymalı; Allah için sevmeli, Allah için buğzetmeliyiz. Dolayısıyla sevgimiz de nefretimiz de O’nun rızâsı için olmalı.

Sevmek ve buğzetmek, kalpte cereyan eden bir duygudur. Aslında bu tür duyguların merkezi kalptir. Öyleyse kalbimize dikkat etmeli, kalbimizin ne tür sevgileri ve nefretleri barındırdığına büyük itina göstermeliyiz.

Çünkü Allah için seven, Allah için buğzeden îmânın tadını alır. Bir hadîs-i şerifte şu şekilde buyurulmuştur:

“Üç haslet vardır ki; bunlar kimde bulunursa o kişi, îmânın tadını alır:

• Allah ve Rasûlü’nü, bu ikisinden başka her şeyden fazla sevmek.

• Sevdiğini Allah için sevmek.

• (Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonrasında) küfre dönmeyi ateşe atılmak benzer biçimde çirkin ve tehlikeli görmek.” (Buhârî, Îmân, 9, 14, İkrah, 1, Edep, 42)

Allah için sevmek Allah için buğzetmek, fazîlet yüklü sâlih bir ameldir. Ebû Zerr -radıyallâhu anh-’den nakledildiğine gore Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyleki buyurmuştur:

“Amellerin en fazîletlisi Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir.” (Ebû Dâvûd, Sünnet, 3)

Allah -celle celâlühû- için sevmek

Mü’min kalbine koyduğu sevgilere dikkat etmeli. Mü’min, Allah -celle celâlühû-’yu sevmeli; Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i sevmeli; mü’min, mü’min kardeşini sevmeli. Ve tüm bu sevdiklerini Allah -celle celâlühû- için sevmeli.

Şu hususu unutmamak icap eder ki bir hadîs-i şerîfin fehvasınca;

“Kişi sevilmiş olduğu ile beraberdir.” (Buhârî, Edeb, 96)

Yani kişi dünya hayatında kimi seviyorsa âhirette onunla birlikte olacak. Onun için sevdiğimiz kişilere dikkat etmeli, gönlümüze koyduğumuz sevgilere özen göstermeliyiz.

Îmânın zevkine ermenin vesilelerinden biri de mü’min kardeşini Allah için sevmendir. Nitekim Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; sevdiğini Allah için sevmenin, mü’mini îmânın zevkine ulaştıracağını bildirmiştir. (Buhârî, Îmân, 16)

Allah için sevmek, kâmil mânâda bir îmâna sahip olmak için önemli bir husus olduğu gibi cennetin de anahtarıdır. Zira Sevgili Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-;

“Îmân etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de kâmil mânâda îmân etmiş olmazsınız.” buyurmuştur. (Ahmed bin Hanbel, I/167)

Birbirini Allah için sevenler, mahşer günü Cenâb-ı Hakk’ın Arş’ının gölgesi altında olacaklardır. Zira hadîs-i kudsîde şu şekilde buyurulmaktadır:

“Nerede Ben’im rızâm için birbirini sevenler? Gölgem haricinde hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları Arş’ımın gölgesinde gölgelendireceğim.” (Müslim, Birr, 37)

Yine öteki bir hadîs-i şerîfe nazaran hiç bir gölgenin olmadığı mahşer gününde Cenâb-ı Hakk’ın Arş’ının gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insandan biri, Allah için birbirini sevendir. (Buhârî, Ezân, 36)

Allah için sevmek, Allâh’ın sevdiğini sevmek ve sevdiğini, Allâh’ı sevdiği için sevmektir. İmam Mâlik Hazretleri; Allah için sevmenin, İslâm için lüzumlu olan hususlardan biri olduğunu bildirmektedir.

Allah -celle celâlühû- için buğzetmek

Allah için buğzetmek de Allâh’ın sevmediğini sevmemektir. Bunun için İslâm’a düşmanlık edenlere, Peygamber Efendimiz’i tahfîf edenlere, kısacası İslâm düşmanlarına muhabbet beslenmez, Allah için buğzedilir. İslâm’ın ilk günlerinde baba oğula, oğul babaya karşı; İslâm, Allah ve Peygamber uğruna hasım olmuştu. «Bu benim babamdır.» deyip mücadeleden geri durmamışlardı. Zira İslâm düşmanları, hem Allâh’ın bununla birlikte müslümanların düşmanıdır.

Rivâyet olunduğuna gore İslâm’ın ilk günlerinde Ebûbekir -radıyallâhu anh-’ın babası Ebû Kuhâfe; Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e sövmüş, orada bulunan Hazret-i Ebûbekir de babasına öyleki bir vurmuştu ki darbenin şiddetinden Ebû Kuhâfe yere düşmüştü. Daha sonrasında Hazret-i Ebûbekir, bunu Peygamber Efendimiz’e anlatmış, Peygamber Efendimiz de;

“–Bunu gerçekten yaptın mı?” diye sormuş, onun;

“–Evet yaptım!” demesi üstüne de;

“–Bu yaptığını tekrar yapma!” buyurmuştu. Ebûbekir -radıyallâhu anh-’ın;

“–Vallâhi kılıç yakınımda olsaydı onu öldürürdüm.” demesi üstüne Allah Tealâ şu âyet-i kerîmeyi indirdi:

“Allâh’a ve âhiret gününe îmân eden hiç bir toplumun; babaları, oğlanları, kardeşleri veya kendi soy-sopları olsalar bile, Allâh’a ve Peygamber’ine hasım olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin.

İşte Allah, onların kalplerine îmânı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedî kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan râzı olmuş, onlar da Allah’tan râzı olmuşlardır. İşte onlar, Allâh’ın tarafında olanlardır.

İyi bilin ki, Allâh’ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” (el-Mücâdele, 58/22)

Müslüman, Allah düşmanlarına karşı; Kur’ân, ezan düşmanlarına karşı isterse dünyanın en iyi insanı olsunlar, gönlünde bir muhabbet beslemez. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Ey îmân edenler! Ben’im de düşmanım, sizinde düşmanınız olanları arkadaş edinmeyin.

Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Hâlbuki onlar size gelen hakkı inkâr ettiler.

Rabbiniz olan Allâh’a inandınız diye Rasûlü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar.

Eğer rızâmı kazanmak üzere, benim yolumda cihâd etmek için çıktıysanız (böyle yapmayın). Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, ne olursa olsun doğru yoldan sapmıştır.” (el-Mümtehine, 60/1)

Mü’min, şayet Allah düşmanlarına karşı bir muhabbet beslerse; belki onlar tarafından tasvip görüp sevilen biri olur ama Allah korusun Rabbinden uzaklaşır, İslâm’dan uzaklaşır. İmam Rabbânî Hazretleri der ki:

“Allah Teâlâ’nın düşmanlarını sevmek, insanı Allah’tan uzaklaştırır. Onun düşmanlarından uzaklaşmadıkça, sevgiliye arkadaş olunmaz.”

Onun için mü’min, kâfirleri arkadaş edinmez. Kur’ân-ı Mübîn’de şu şekilde buyurulmaktadır:

“Mü’minler, mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah nezdinde hiç bir kıymeti yoktur…” (Âl-i İmrân, 3/28)

Yine Mâide Sûresi’nin 51. âyet-i kerîmesinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

“Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar.

Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır.

Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez.”

Bu bakımdan mü’minler inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. (el-Fetih, 26/49)

Burada şu hususu hatırlatmakta yarar vardır ki, Allah için buğzetmek; muhataba karşı düşmanlık göstermek, saldırmak değildir. Yüce dînimiz İslâm acıma dînidir. Bu bakımdan mü’min, tüm mahlûkata karşı merhametli olmalıdır. Bu mânâda herhangi bir hile, fitne ve bozgunculuk teşebbüsü içinde olmadığı sürece îmân etmeyenler; İslâm’ın teminatı altındadırlar. İnsan olma hasebiyle kendilerine saygı duyulur, hakları gözetilir fakat; gönüllerde onlara karşı, fena amellerine karşı asla bir muhabbet duyulmaz.

Netice olarak Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek, îmânın kemâle ermesi bakımından çok önemli sâlih bir ameldir. Onun için mü’min; sevdiğini Allah için sevmeli, sevmediğini de Allah için sevmemelidir.

Ne sevinçli Allah için seven ve Allah için buğzedenlere…

“Allâh’ım! Sen’den Sen’i sevmeyi, Sen’i sevenleri sevmeyi ve Sen’in sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allâh’ım ! Sen’in sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle!” (Tirmizî, Deavât, 72)

Allâh’ım! Bizleri Sen’in arkadaşlarını arkadaş; düşmanlarını da düşman bilenlerden eyle!

Allâh’ım! Bütün amellerimizi rızâna muvâfık eyle! Bizleri Sen’in için yaşayan Sen’in için ölenlerden eyle!

Âmîn…

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. Deniz dedi ki:

    Amin.. Güzel kalem emeğinize sağlık..

  2. berkant dedi ki:

    kaliteli paylaşımlar..

BİR YORUM YAZ