Avcılar Escort Youtube Mp3 Youtube Mp3 Youtube Mp3Youtube Mp3 Youtube Mp3

Deprem duası var mı deprem anında okunacak dua neler?

  • 28 Ocak 2020
  • 38 kez görüntülendi.
Deprem duası var mı deprem anında okunacak dua neler?

Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerde okunacak dualar var mı, deprem anında okunacak dualar hangisi araştırması Elazığ’da yaşanan depremin ardından merak konusu oldu. Peki deprem ya da depremden koruyacak dualar var mıdır?
Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinin ardından yurttaşlar deprem duası var mı araştırması yapıldı. Peki deprem duası var mıdır, depremden koruyacak dua hangisi?

Deprem duası adında bir dua bulunmuyor ancak afetlere karşı okunabilecek çeşitli dualar vardır. İşte, doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar…

Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma’a’smihi şey’ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem’îul Alîm.”

Manası: “O Allah’ın ismiyle (akşamladım) ki, O’nun ismiyle beraber ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”

“Rabbî küllü şey’in hâdimüke, Rabbî fe’hfaznâ ve’nsurnâ ve’rhamnâ”

Ey Rabbim her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et.

Hz. Peygamberin doğal afetlere karşı okuduğu dualar:

Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik. (Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.)

Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey’in fil ardi ve lâ fi’s-semai.(İşime) Allahın adı ile başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez.

Rabbî küllü şey’in hâdimüke, Rabbî fe’hfaznâ ve’nsurnâ ve’rhamnâEy Rabbim her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et.

“Bismillahi ellezi la yedurru maasmihi şey un fi’l-ardı ve la fi’s-semai ve hüve’s-semiu’l-âlim.” Anlamı: “Sığınırım o Allah’ın adına ki, yerde ve gökte hiçbir şey O’nun adına sığınana zarar veremez. O (yalvaranın iniltisini) işitici ve (halini) bilicidir.” (Ebu Davud)

”Allahümmahfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fevki ve euzü bi azametike en uğtale min tahti.” Anlamı: “Allah ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek kötülüklere karşı koru. Altımdan bir kötülük gelmesinden (yarılıp içerisine düşmekten) Senin azametine sığınırım.” (Ebu Davud)

Sel, deprem gibi doğal afetler için okunablecek dualar:

“Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî.”

‘Allah’ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru’

“Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik.”

(Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.)

“Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey’in fil ardi ve lâ fi’s-semai.”

(İşime) Allahın adı ile başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez.

Anlamı: “Allah’ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah’a havale ediyor. O’nun yüce himayesine bırakıyorum.”

“Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî.”

Anlamı: Allah’ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru.

DEPREM AYETLER
Doğal afetlereden biri olan deprem, Kur’an’da farklı şekillerde yer almakta. İşte, ayetlerle deprem:

De ki (Allah), üzerinizden veya ayaklarınızın altından, azap göndermeye kadirdir. Yahut bir fırkayı(milleti) musallat ederek bazınıza, bazınızın azabını tattırır. Bak! Ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? Umulur ki fıkhederler (aklederler). [EN’AM(6)/65]

(Arkasından) onları, bir ‘sarsıntı’ yakaladı. Yurtlarında diz çökmüş olarak sabahladılar. [ARAF (7)/ 78]

Böylece onları bir ‘sarsıntı’ tuttu. Arkasından da yurtlarında, diz çökmüş olarak sabahladılar. [ARAF(7)/91]

Arz’da, birbirine komşu ‘kıtalar’, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. Öyle ki bunlar, aynı su ile sulandığı halde, ürünlerden bazısını bazısından üstün kılıyoruz. Muhakkak bunda, akledecek bir kavim için, ayetler vardır. [RAD(13)/4]

Sizi, sarsmasın diye, Arz’a dağlar bıraktı. Irmaklar ve yollar (kıldı). Umulur ki doğru yolu bulursunuz. [NAHL(16)/15]

Onlardan öncekiler de plan(düzen-tuzak) kurdular. Allah, binalarının temellerinden geldi, tavanlarını üzerlerine çökertti. Onlara azap, şuurunda olmadıkları biyerden geldi. [NAHL(16)/26]

O kötülükle, plan(tuzak-düzen) kuran kimseler, Allah’ın kendilerini, yere geçirmeyeceğinden veya şuurunda olmadıkları biyerden, onlara azabın gelmesinden emin mi oldular? [NAHL(16)/45]

(Allah’ın), kara tarafında(yanında) sizi, yere batırmayacağından yahut üzerinize “taş-dolu kasırgası” göndermeyeceğinden emin misiniz? Sonra, kendinize bir vekil de bulamazsınız. [İSRA(17)/68]

Ve onları sarsmasın diye, Arz da dağları kıldık(yarattık). Yine onda(dağlarda), yollar açtık, umulur ki hidayet(doğru yolu) bulurlar. [ENBİYA(21)/31]

Biz, onların her birini günahlarıyla esir aldık. Onlardan kiminin üzerine, ‘taş-dolu kasırgası’ gönderdik, kimini, ‘şiddetli bir ses’ yakaladı, kimini, ‘yerin dibine’ geçirdik ve kimini de suda boğduk. Allah, onlara zulmetmedi, ancak onlar kendilerine zulmettiler. [ANKEBUT(29)/40]

İnsanların elleriyle kazandıkları(yapmış oldukları) dolayısı ile, karada ve denizde fesat(büyük olaylar) ortaya çıktı. (O) bazı yapmış oldukları(şeylerin) karşılığını tatmaları için! Umulur ki dönerler! [RUM(30)/41]

(Allah), Gökleri, dayanak olmaksızın yarattı, siz onu görüyorsunuz. Sizi sarsmasın diye, Arz’a, dağlar bıraktı ve orada her canlıdan yaydı. Biz Gök’ten su indirdik, böylelikle orada, her kerim(güzel) çiftten bitki bitirdik. [LOKMAN(31)/10]

Onlar, Gök’ten ve Arz’dan, arkalarında(geçmişte) ve önlerinde(gelecekte) olacakları görmüyorlar mı? Şayet dilersek, onları ‘Arz’a batırırız’ veya üzerlerine ‘Gök’ten bir kütle(göktaşı)’ düşürürüz. Muhakkak bunda, (Allah’a) yönelen köleler için bir ayet vardır. [SEBE(34)/9]

Gök’te ki o kimsenin(Mikail’in), sizi Arz’a geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman Arz sarsılır(depremler olur).

O’nun üzerinize “taş-dolu kasırgası” göndermeyeceğinden emin misiniz? Yakında bileceksiniz, Benim uyarım(korkutmam) nasılmış?

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ