Avcılar Escort Youtube Mp3 Youtube Mp3 Youtube Mp3Youtube Mp3 Youtube Mp3

Kaf Süresinin Türkçe Okunuşu ve Türkçe Meali

  • 28 Ocak 2020
  • 15 kez görüntülendi.
Kaf Süresinin Türkçe Okunuşu ve Türkçe Meali

Mekke de nazil olan Kaf süresi kırk beş ayetten oluşmaktadır.Sürenin adına neden Kaf süresini dendiğini merak ediyorsanız Kaf harfi ile başlaması sebebiyle Kaf süresi denmiştir. Kaf süresinde Allah’ın insanlara yakınlığı anlatılmaktadır.Kaf süresinde ayrıca ölüm ve ölümden sonrasındaki hayat anlatılmaktadır..

Kaf Süresi Türkçe Okunuşu aşağıda belirtilen gibidir.

Bismillahirrahmanirrahim

Kaf vel kur’anil mecid

Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey’un acib

E iza mitna ve kunna turaba zalike rac’um beıyd

Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz

Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrim meric

E fe lem yenzuru iles semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc

Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcim behic

Tebsıratev ve zikra li kulli abdim munib

Ve nezzelna mines semai maem mubaraken fe embetna bihi cennativ ve habbel hasıyd

Ven nahle basikatil leha tal’un nedıyd

Rizkal lil ıbadi ve ahyeyna bihi beldetem meyta kezalikel huruc

Kezzebet kablehum kavmu nuhıv ve ashabur rassi ve semud

Ve aduv ve fir’avnu ve ıhvanu lut

Ve ashahub eyketi ve kavmu tubba kulun kezzeber rusule fe hakka veıyd

E fe ayına bil halkıl evvel bel hum fi lebsim min toplumun cedid

Ve le kad halaknel insane ve na’lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid

İz yetelekkal mutelekkıyani anil yemini ve aniş şimali kaıyd

Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakıybun atid

Ve caet sekratul mevti bil hakk zalike ma kunte minhu tehıyd

Ve nufiha fis sur zalike yevmul veıyd

Ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehid

Le kad kunte fi ğafletim min haza fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid

Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid

Elkıya gı cehenneme kulle keffarin anid

Mennaıl lil hayri mu’teim murib

Ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu fil azabiş şedid

Kale karinuhu rabbena ma atğaytuhu ve lakin kane fi dalalim beıyd

Kale la tahtesımu ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil veıyd

Ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma enen bi zallamil lil abid

Yevme nekulu li cehenneme helimtele’ti ve tekulu hel mim mezid

Ve uzlifetil cennetu lil muttekıyne ğayra beıyd

Haza ma tuadune li kulli evvabin hafıyz

Men haşiyer rahmane bil ğaybi ve cae bi kalbim munib

Udhuluha bi selam zalike yevmul hulud

Lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezid

Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nekkabu fil bilad hel mim mehıys

İnne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem’a ve huve şehid

Ve le kad halaknes semavati vel erda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamiv ve ma messena mil luğub

Fasbr ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kablel ğurub

Ve minel leyli fe sebbıhhu ve edbaras sucud

Vestemı’yevme yunadil munadi mim mekanin karib

Yevme yesmeunes sayhate bil hakk zalike yevmul huruc

İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesıyr

Yevme teşekkalul erdu anhum siraa zalike haşrun aleyna yesir

Nahnu a’lemu bi ma yekulune ve ma ente aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur’ani mey yehafu veıyd

Kaf Süresinin Türkçe Meali ve Anlamı aşağıda belirtilen gibidir.

Bismillahirrahmânirrahim

Kaf.Şerefli Kur’ân’a andolsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu tuhaf bir şeydir!

Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu, akla uzak imkansız bir dönüştür!

Şüphesiz biz, toprağın; onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda (o bilgileri) koruyan bir kitap vardır.

Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler.

Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur.

Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik.

Bütün bunlar, içtenlikle Allah’a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.

Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylelikle onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir.

Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semûd kavmi, Ad ve Firavun, Lût’un kardeşleri, Eykeliler, Tübba’ın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylelikle kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.

İlk yaratmada âcizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler.

Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona vermiş olduğu vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ