Avcılar Escort Youtube Mp3 Youtube Mp3 Youtube Mp3Youtube Mp3 Youtube Mp3

NASIL DUA ETMELİYİZ?

  • 18 Ocak 2020
  • 18 kez görüntülendi.
NASIL DUA ETMELİYİZ?

Duanın edepleri nedir? Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi dualar daha makbuldür?

Duâ, Ruhun gıdası, kalbin nuru, ibâdetlerin özüdür. Duâ, ızdırapların, maddî ve manevî dertlerin şifa deposudur. Duâ, umut ve rahatlık menbaıdır. Yaşama aşkını dirilten bir rahmettir. Duâ, hayrı çeker, belâ ve zararı defeder.

Duâ, insanı belâdan korur, inmiş ve inecek musîbetlere karşı bir kalkandır. Belâların tesirini azaltır, Allah´ın kaderini hafifletir.

Sevgili Peygamberimiz (asm): “Duâ, rahmet kapılarının anahtarı, mü´minin silâhı, dinin direğidir. Duâ, ibadettir, ibâdetin özüdür. (Sünen-i Tirmizi) buyurmaktadır.

Ayet ve hadislere göre dua etmenin usul ve adabı şu şekildedir;

Duâ, kesinlikle kabul olunacak bir ibâdettir. Ancak duayı Peygamberimizin yaptığı ve bildirdiği şu şartlara müsait olarak yapmak lâzımdır:

1- Vücud, helal hasılatla alınmış, helal gıdalarla beslenmelidir. (İbn Kesir, Bakara, 168 tefsiri)

2Abdestli olmalı, Kıbleye yönelinmeli ve eller semâya açılmalıdır. (Tirmizî, İbn Mâce, Ebû Dâvud)

3Duaya eûzü-besmele, Allah´a hamd ve Peygamberimize salât ve selâm İle başlanmalıdır. (Sünen-i Tirmizî)

4- Zulümler terkedilmeli ve tövbe edilmelidir.

5- Günahı gerektirecek isteklerde bulunulmamalı ve çabuk edilmemelidir. Zîra, Hz. Muhammed (asm) şu şekilde müjdelemektedir:

“Yeryüzünde Allah´a duâ eden her bir mü´minin Allah (cc) (ya duasını kabul ederek) ona istediğini verir. Ya da isteğine eş değerde olacak bir kötülüğü ondan giderir. Veyahut âhirette karşılığını bulur…” (R- Safihîn) Duâ eden, duasının yararını ya hayatında, yahut âhirette muhakkak görür.

6- Duâ ihlasla ve ısrarla yapılmalıdır. Zira; Resûlullah (asm) üçer kez duasını yine ederdi. (Ebû Dâvud, İbn Sünnî)

7- Diğer müslümanların aleyhine ve zararına isteklerde bulunulmamalıdır. Ailesine, çoluk-çocuğuna ve malına ah etme etmemelidir. (A´raf, 55-56. R. Salihin)

8- İslama aykırı isteklerde bulunulmamalıdır.

9- Duâ esnasında bağırıp-çağırmamalı ve zoraki edebî sanat gösterilerinde bulunulmamalıdır. Baş göğe dikilmemeli, Allah´a yalvarman, O´ndan korkarak ve umarak duâ edilmelidir. Ölüden, tekkeden, türbeden velîden değil bizzat Allah´tan istenmelidir. (Enbiya, 90. A´raf, 55)

10- Beş vakit farz namazın ardından yapılacak duâ ile gece yarısından sonrasında (seher vakti) yapılacak duâ müstehap olacak duaların başındadır. (Süneni Tirmizi, Müslim)

11- Ezanla farz namaz için getirilen ikâmetler arasında yapılan dualar, makbul dualardır. (Buhari)

12- Namazda secdede iken yapılan dualar, makbul dualardır. (C. Sağîr)

13- Cuma günü yapılan dualar, makbul dualardır. (İbni Mâce)

14- Ramazan geceleri, Ramazan ve Kurban bayramları geceleri, Mîraç, Berât ve Kadîr geceleri de duaların daha oldukça makbul olduğu vakitlerdir.

15- Mazlumun bedduası, misafirin duası ve ana-babanın çocuğuna duası makbul dualardır. (Tirmizî)

16- Hastanın, oruçlunun iftar vaktindeki duası, ihramlının duası ve bir müslümanın öteki müslüman, kardeşine gıyabında yaptığı dualar makul dualardır.

17- Kim, musibet, ve şiddet zamanında duasının kabul edilmesini severse, genişlik zamanında fazlaca duâ etmelidir. (Tirmizi, Hâkim el-Müstedrek)

18- Peygamberlerden ve ashaptan nakledilen rahmet ve saygıyla duâ edilmelidir.

19Yukardaki şartlardan sonra yapacağı duanın kesinlikle kabul olunacağı inancıyla canı gönülden, ihlasla duâ edilmelidir. Dalgın ve ne istediğini bilmeyen bir kalble duâ edilmemelidir.” (Tirmizî)

20- Duaya başlarken olduğu şeklinde, bitirirken de Allah´a hamd ve resulüne salât ve selâm ile bitirilmelidir.

21- Duâ nihayetinde âmin diyerek eller yüze sürülmelidir.

Yukarıdaki izah ettiğimiz halde duâ edildiğinde Cenabı Hak, isteyenin, duâ edenin ve kendisine yalvaranın duasını kabul edeceğini Kur´an-ı Kerim´in Bakara Suresinin 186. Ayetinde açıkça beyan etmektedir.

Kul, kendisine en yakın olarak Allah´ı bulmalı ve hiç unutmamalıdır…

Duanın kabulü ve Allah´ın rızasını almak için, hayatımızı İslam´a bakılırsa düzenlemeli ve yaşamalıyız ki, Allah´tan istemeye yüzümüz olsun… (Dualar ve Zikirler, İmam Nevevi)

Dua ederken dikkat etmemiz gerekenler

1-Şerefli Vakitleri Gözetmek;

Senenin Arefe gününü, aylardan Ramazan ayını, haftanın Cuma gününü ve saatlerin de seher vaktini gözetmek. Nitekim Allah Teala ‘Sabahın erken vakitlerinde de istiğfar ederlerdi.´ buyurmaktadır. (Zariyat, 18)

2-Şerefli Halleri Fırsat Bilmek;

Ebu Hureyre (ra) şöyleki der:

“Gök kapıları Allah yolunda, Allah´ın düşmanlarıyla çarpışanların safları hasım saflarına yaklaştığı zaman açılır ve tekrar o kapılar, yağmur yağdığı zaman, farz namazlar için kamet edildiği vakit açılırlar. Bu bakımdan bu vakitlerde yakarma etmeyi bir ganimet bilin.”

Kulun, rabbine en yakın olduğu hal secde etmiş olduğu haldir. Bu nedenle secdenizde çok dua ediniz!” (Müslim)

“Oruçlu bir kimse´nin duası geri çevrilmez.” (Tirmizi)

3- Kıbleye Yönelerek Dua Etmek;

Selman-ı Farisi Resulullah´ın (cc) şöyleki buyurduğunu rivayet ediyor:

Muhakkak Rabbimiz hicap edici ve Kerim´dir. Kulları ellerini dergah-ı izzetine kaldırdıkları vakit o elleri boş çevirmekten hayâ eder. (Tirmizi)

4-Sessizce Ve İhlasla Dua Etmek;

“Rabbinize yalvararak ve gizlice yakarma edin. Muhakkak ki Allah, bağırıp çağırarak haddi aşanları sevmez.” (Araf, 55)

Kur´an-ı Kerim´de mealen buyruluyor ki:

“İhlaslı olarak dua edin!” (Mümin, 65)

5- Duayı Kafiyeli Okumaya Çalışmak;

Hz. Peygamber (asm) duayı kafiyeli söylemek suretiyle ifrata kaçmayı şu hadisiyle yasaklamıştır:

Duada seci´ (kafiyeli okumaktan) yapmaktan kaçının. “Ey Allahım! Ben senden cenneti istiyorum ve cennete yaklaştırıcı laf ve amelleri istiyorum. Cehennemden sana sığınırım. Ona yaklaştırıcı laf ve amellerden de sana sığınırım.” demeniz kafidir.

6-Yalvarış, Korku, İstek ve Sığınma;

“Onlar, hayırlara koşarlar. Umarak ve korkarak bizlere dua ederler.” (Enbiya, 90)

Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:

“Allah Teala bir kulunu sevilmiş olduğu zaman, onun yalvarış ve yakarışlarını sezmek için onu belalara müptela kılar.”(Deylemi)

7- Duanın Kabul Olunacağına Kesinlikle İnanmak;

“Kabul edileceğine yüzde yüz inanarak Allah Teala´ya dua ediniz ve biliniz ki, muhakkak Allah Teala, gafil bir kalpten gelen duayı kabul etmez.” (Tirmizi)

“Dua edenin ya günahı affolur yada derhal hayırlı karşılığını görür veya ahirette mükâfatını bulur.” (Deylemi)

8- Duada Israrla Yapmak;

“İbn Mesut (ra) Hz. Peygamber´in, yakarma ettiği zaman duasını üç kez tekrarladığını, Allah´tan istediği zaman istediğini üç kez tekrarladığını söylemektedir.” (Müslim)

“Herhangi biriniz çabuk etmedikçe duası Allah tarafınca kabul olunur. Acele etmek şu anlama gelir: ‘Ben dua ettim, duam kabul edilmedi.´ Bu nedenle ey Allah´ın kulu! Dua ettiğin vakit Allah´tan çokça iste. Çünkü sen Kerim ve eli açık bir zattan istiyorsun.” (Müslim ve Buhari)

9- Allah´ın Zikriyle Duaya Başlamak;

Hz Peygamber´den şöyle rivayet edilmektedir:

Siz Allah Teala´dan bir ihtiyacınızı istediğiniz vakit, önce salavat getirmekle başlayınız. Çünkü Allah Teala´nın şanına yakışmaz ki, kendisinden iki türlü ihtiyaç istendiğinde birisini (salavat-ı şerifeyi) kabul edip ötekini reddetsin!

10- Duanın Kabulü Edep İledir;

Duanın kabul olunmasının temeli edeptir ki o da, tevbe etmek, bütün varlığıyla Allah Teala´nın ibadetine yönelmektir.

Malik Bin Dinar (ra) şöyleki demiştir:

İsrailoğullarında büyük bir kıtlık meydana geldi. Birkaç defa yağmur duasına çıkmalarına rağmen, yağmurun yüzünü göremediler. Bunun üzerine Allah Teala, peygamberlerine şu şekilde vahiy gönderdi: ‘Onlara söyle ki, sizler necis bedenlerinizle benim huzuruma geliyorsunuz. Kana boyanmış ellerinizi benim dergâhıma uzatıyorsunuz. Mideleriniz haramla dolu olduğu halde geliyorsunuz. Şimdi ise benim gazabım sizin üzerinize daha da artar. Bu durumda bana gelmeniz sizi gittikçe benden uzaklaştırır; (bu söylediklerimden tevbe eder gelirseniz, o zaman size rahmet ederim. Aksi takdirde rahmetin yüzünü göremezsiniz. (İhya-i Ulum´id-Din)

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Deniz dedi ki:

    Emeğine yüreğine kalemine sağlık..

BİR YORUM YAZ